اجزاء و مولفه های سرمایه فکری

انسانی:

نگرش، شایستگی ها، آموزش، دانش، مهارت ها

مشتری:

شرکت، نام شرکت، مشتریان، مجاری توزیع، توافقات تخفیف، توافقات حق امتیاز، وفاداری

ساختاری:

حق امتیاز، فرهنگ شرکت، حقوق طراحی، روابط مالی، زیرساخت های فناوری اطلاعات، فرآیندهای مدیریت، علائم خدماتی، اسرار تجاری، علائم تجاری

سرمایه انسانی متشکل از سه نوع دانش است:

دانش تاکتیکی: دانشی است که در سطح ناخودآگاه مطرح شده و در نتیجه توضیح آن برای دیگران مشکل است.

دانش ضمنی و مفهومی: برخلاف دانش تاکتیکی، دانش ضمنی را می توان از متخصصان از طریق فرآیدی موسوم به مهندسی دانش، به دست آورد.

دانش صریح: دانش صریح را می توان به سهولت با نوشتن یا ایجاد ارتباطی کلامی به دیگران انتقال داد.

مفاهیم کلیدی

  • رهبری امری اساسی است. هر فرد در موقعیت مدیریت ارشد باید تلاش های مدیریت دانش خود را داشته باشد. این مدیر اگر وظیفه ی وی تمام قسمت ها را در برگیرد اغلب مدیر دانش ارشد (CKO)، یا مدیر اطلاعات ارشد (CIO) نامیده می شود و یا اینکه دیگر مدیران ارشد آن را به عنوان وظیفه ای اضافی بر عهده می گیرند.
  • کارهای مدیریت دانش. منافع بالقوه ی مدیریت دانش متعددند و می توانند در انواع کسب و کارها مفید باشند بخصوص در کسب و کارهایی که در عرصه ی فناوری اطلاعات و صنایع خدماتی فعال هستند. در شرایط بهینه مدیریت دانش، کاهش هزینه ها، بهبود خدمات، افزایش کارآیی و حفظ سرمایه های فکری را به همراه دارد.
  • مدیریت دانش نیاز به آموزش دارد. آموزش کارکنان و مدیران برای عملیات مناسب هر فاز از فرآیند مدیریت دانش اقدامی اساسی و بنیادی است.
  • انتظارات باید مدیریت شود. پیاده سازی برنامه‌ی مدیریت دانش شامل ایجاد تغییرات بنیادی در خصوص تعامل مدیران و کارکنان، ارتباطات، فرمان ها و انجام کارهاست. قبل از ترسیم خطوط گزارش دهی، مسئولیت ها و جهت دهی های مدیریت تغییر می کند تا نیازهای مدیریت دانش در شرکت ارضاء گردد و مدیران و کارکنان باید برای تغییر آماده شوند.
  • مدیریت دانش عملی، وابسته به فناوری است. هر یک از مراحل مدیریت دانش همانند ردیابی دارایی های دانشی می‌تواند با به کارگیری فناوری های اطلاعات توسعه و گسترش یابد. برای مثال، فرآیند خلق اطلاعات توسط واژه پردازهای قابل نصب بر روی PCها، دسترسی آن ها را از طریق وب و سخت افزارهای شبکه ای همراه با آن، حمایت می کند.
  • مدیریت یک فرآیند است نه یک محصول. مدیریت دانش فرآیندی پویا و به طور ثابت در حال رشد است نه محصولی بسته بندی شده. دانش یک فرآیند سازمانی است نه مجموعه ای ایستا از داده ها که می تواند در پایگاه داده ها ذخیره سازی شود.

کاربرد اصول مدیریت دانش در درجات متغیر

هر نوع کسب و کار موفق، از شرکت های معمولی گرفته تا شرکت های رده‌ی اول در فهرست مجله‌ی فورچون ۵۰۰ تا حدی از مدیریت دانش استفاده می کنند حتی به روش غیر پیچیده و بدون نظم و ترتیب خاص. کارهایی را که برخی از شرکت ها انجام می‌دهند به حدی وابسته به برخی استعدادهای فردی نظیر هنر موسیقی یا گرافیک است که تنها راه عملی کسب دانش مربوط از طریق کارآموزی طولانی مدیت شخصی است.