سیستم استنتاج فازی (قسمت پنجم)

ساخت توابع عضویت به وسیله شبکه های عصبیاین مبحث بسیار شبیه مبحث قبلی است با این تفاوت که:در مطلب قبلی، ساختار fuzzy-rule برای ساخت شبکه عصبی به کار رفت.در این مطلب، یک شبکه عصبی برای ساخت قوانین فازی فشرده به کار می رود.1- قسمت بندی فازی داده هاعنصر مهم سیستمهای فازی، پارتیشن فازی فضای ورودی [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۱۶ ۱۳:۰۷:۰۷ +۰۰:۰۰۱۶ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

سیستم استنتاج فازی (قسمت چهارم)

در شبکه های عصبیBack Propagation Learningیک روش سیستماتیک برای آموزش است. همچنین با استفاده از واحدهای تابع فعال، یک روش محاسباتی کارامد برای تغییر وزن سیناپس ها در شبکه های عصبی فراهم می کند.از روش یادگیری نظارت شده استفاده می کند.در دو مرحله اجرا می شود:1- انتشار1-1- انتشار رو به جلو: ورودی الگوی آموزش از [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۱۶ ۱۱:۵۲:۳۱ +۰۰:۰۰۱۶ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

سیستم استنتاج فازی (قسمت سوم)

معماری ANFIS – لایه 4این لایه، لایه نرمالیزه کردن و سومین لایه مخفی است.هر نرون در این لایه سیگنال هایی را از تمام نرون ها در لایه 3 دریافت نموده و محاسبه می کند که به آن Firing Strength نرمالایز شده می گویند. این مقدار مشخص کننده این است که تا چه حدی به ازای [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۱۶ ۱۱:۴۰:۳۴ +۰۰:۰۰۱۶ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

مدیریت دانش (قسمت پنجم)

کاربرد اصول مدیریت دانش در درجات متغیراغلب کارها در مکانی بین دو حالت جادویی و فناوری قرار گرفته و درون مرزهایی واقع می شوند که با مشخصه های کاملاً فناورانه و کاملاً جادویی محدود می شوند. برای مثال کارهایی که در نمک زدن به سیب‌زمینی سرخ کرده‌ی مک‌دونالد انجام می‌شود را می‌توان به عنوان نقطه [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۹ ۱۳:۳۳:۵۴ +۰۰:۰۰۹ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

مدیریت دانش (قسمت چهارم)

اجزاء و مولفه های سرمایه فکریانسانی:نگرش، شایستگی ها، آموزش، دانش، مهارت هامشتری:شرکت، نام شرکت، مشتریان، مجاری توزیع، توافقات تخفیف، توافقات حق امتیاز، وفاداریساختاری:حق امتیاز، فرهنگ شرکت، حقوق طراحی، روابط مالی، زیرساخت های فناوری اطلاعات، فرآیندهای مدیریت، علائم خدماتی، اسرار تجاری، علائم تجاریسرمایه انسانی متشکل از سه نوع دانش است:دانش تاکتیکی: دانشی است که در سطح [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۹ ۱۳:۲۸:۴۰ +۰۰:۰۰۹ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

مدیریت دانش (قسمت سوم)

داده ها: داده ها کمیت های عددی یا غیر عددی هستند که از مشاهده، تجربه یا محاسبه به دست می آیند.اطلاعات: اطلاعات از مجموعه ای از داده ها بوده و همراه با توضیحات، استنتاج ها و دیگر مواد متنی و نوشتاری در خصوص موضوع، واقعه یا فرآیندی خاص هستند.فراداده ها: فراداده ها شامل خلاصه هایی [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۹ ۱۳:۲۴:۱۸ +۰۰:۰۰۹ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

مدیریت دانش (قسمت دوم)

مدیریت دانش قسمت دومدر سطوح بالاتر سلسله مراتب کارکنان دانشی، مدارک دانشگاهی و گواهینامه ها از سازمان های مختلف، برچسب هایی را فراهم می‌سازد که مدیران و متخصصان از آن ها برای بیان کیفیت موقعیت های از قبل تعریف شده در ماتریس سازمانی خود استفاده کنند. این کارکنان دانشی، مقدار بیشتری از تصویر کلی کسب [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۹ ۱۳:۱۲:۵۶ +۰۰:۰۰۹ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

مدیریت دانش (قسمت اول)

مدیریت دانشاصول مدیریت دانش، مرور جامع مفاهیم حوزه‌ی مدیریت دانش یا دستیابی به یک راهبرد بهینه‌سازی کسب و کار است که اطلاعات ضروری برای یک شرکت را به طریقی شناسایی، انتخاب، سازماندهی، پالایش و جمع‌بندی می‌کند تا عملکرد کارکنان و رقابت پذیری شرکت را بهبود ببخشد.هدف کتاب این است که نشان دهد چه رویکردهایی از [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۹ ۱۳:۰۳:۰۶ +۰۰:۰۰۹ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با مدل CMMI (قسمت دوم)

سطح 5 یا بهینه: بهبود مستمر فرآیند از طریق بازخورد کمی از فرآیندها و بکارگیري نوآوري هاي تکنولوژیک انجام می گیردMaturity Level 2: ManagedRequirements ManagementProject PlanningProject Monitoring and ControlSupplier Agreement ManagementMeasurement and AnalysisProcess and Product Quality AssuranceConfiguration ManagementMaturity Level 3: DefinedRequirements DevelopmentTechnical SolutionProduct IntegrationVerificationValidationOrganizational Process FocusOrganizational Process DefinitionOrganizational TrainingIntegrated Project Management for IPPDRisk ManagementIntegrated TeamingIntegrated [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۹ ۱۲:۴۹:۴۷ +۰۰:۰۰۹ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با مدل CMMI (قسمت اول)

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با مدل CMMIمدیریت پروژهپروژه :   یک پروژه تلاشی موقتی است که برای اجرای یک هدف منحصر بفرد انجام می شود.مدیریت پروژه :   مدیریت پروژه، بکارگیری دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها در فعالیتهای پروژه به منظور رفع نیازهای آن می باشد.مدل بلوغ ظرفیت جامعCapacity Maturity Model Intgerationمدل بلوغ قابليت CMMI [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۹ ۱۲:۴۹:۵۲ +۰۰:۰۰۹ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه