سیستم استنتاج فازی (قسمت چهارم)

در شبکه های عصبیBack Propagation Learningیک روش سیستماتیک برای آموزش است. همچنین با استفاده از واحدهای تابع فعال، یک روش محاسباتی کارامد برای تغییر وزن سیناپس ها در شبکه های عصبی فراهم می کند.از روش یادگیری نظارت شده استفاده می کند.در دو مرحله اجرا می شود:1- انتشار1-1- انتشار رو به جلو: ورودی الگوی آموزش از [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۱۶ ۱۱:۵۲:۳۱ +۰۰:۰۰۱۶ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

سیستم استنتاج فازی (قسمت دوم)

تلفیق شبکه های عصبی و سیستم های عصبی فازیمحققین شبکه های عصبی و مفاهیم منطق فازی را تلفیق نموده و از امکانات هر دو در یک قالب استفاده می کند. تحقیق بر روی این تلفیق را می توان به چهار گروه زیر تقسیم بندی نموده اند:اصلاح سیستمهای فازی با الگوریتم یادگیری شبکه های عصبی نظارت [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۱۵ ۱۸:۵۹:۰۱ +۰۰:۰۰۱۵ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

سیستم استنتاج فازی (قسمت اول)

سیستم استنتاج فازی - Fuzzy Inference Systems (FIS)Fuzzy if-then rules are of the form IF A THEN B where A and B are labels of fuzzy sets.Example“ if pressure is high then volume is small”    ممداني، سوگنو، لارسن و تاكاگيممداني: متغييرهاي ورودي در اين روش فازي و خروجي هم فازي مي‌باشد.سوگنو: مانند ممداني ولي ورودي [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۱۵ ۱۸:۳۹:۰۵ +۰۰:۰۰۱۵ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

سود چیست؟

اگر در اقتصاد بخواهیم به یک فایده اشاره داشته باشیم، آن سود است. سود را یک فایده مالی می گویند که مجموع درآمدهای کمپانی از مجموع هزینه ها بیشتر می شود و آن درآمد اضافی در حقیقت سود است.زیرا هزینه متحمل شده با درآمد پرداخت می شود و درآمد باقی مانده سودی بوده که شرکت [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۱۶ ۱۷:۵۶:۵۳ +۰۰:۰۰۱۶ام بهمن, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه