مدل سازی معماری سازمانی (قسمت پنجم)

فاز معماري سيستم‌ها و فناوري‌هاي موجودبرنامه هاي كاربردي مورد استفاده در معاونت تامين كالاارزيابي كلان و نيازهاي ضروري در رابطه با سيستم هاي كاربرديبررسي وضعيت موجود فناوري(سخت افزارنرم افزار – شبكه) Web ServerDBMSServer OSWork Station OSLAN SpeedClientNETSQL ServerWindows 2000Windows XP2003100mbpsP4-2300Mh فاز معماري دادهفهرست اسامي موجوديت‌هاي اطلاعاتي و تعريف مقدماتي از آنهاتعريف موجوديت‌ها صفات و ارتباطات تعيين [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۸:۵۸:۲۲ +۰۰:۰۰۳۰ام بهمن, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

مدل سازی معماری سازمانی (قسمت چهارم)

رابطه چارچوب زكمن و متدولو‍ژي EAPجان زكمن درباره EAP مي‌گويد:  متدولوژي EAP نه تنها رويه ها  را تعريف مي‌كند، بلكه اساس آن را شرح مي‌دهد و توصيه‌هاي عملي بسياري در مورد نحوه‌ به كارگيري متدولوژي دارد. بديهي است كه اسپيواك در اين حوزه انديشه زيادي صرف كرده تا تفكري پيچيده را چنين واضح و شفاف [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۸:۵۱:۴۴ +۰۰:۰۰۳۰ام بهمن, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

مدل سازی معماری سازمانی (قسمت دوم)

لزوم تدوين  برنامه كلان فناوري اطلاعاتفناوري اطلاعات از فناوري‌هاي قبلي پيچيده‌تر و منعطف‌تر بوده و مجموعه ويژگي‌هاي فناوري اطلاعات تبديل سريع آن به يك محصول نامتمايز را تضمين مي‌كندبرنامه‌ريزي راهبردي براي سازمان‌هاي كوچك و بزرگ و سازمان‌هاي انتفاعي و غير انتفاعي داراي تفاوت‌هايي است كه برخي از اين تفاوت‌ها در الگوهاي مورد استفاده در مراحل [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۸:۲۷:۴۰ +۰۰:۰۰۳۰ام بهمن, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه