مدل سازی معماری سازمانی (قسمت پنجم)

فاز معماري سيستم‌ها و فناوري‌هاي موجودبرنامه هاي كاربردي مورد استفاده در معاونت تامين كالاارزيابي كلان و نيازهاي ضروري در رابطه با سيستم هاي كاربرديبررسي وضعيت موجود فناوري(سخت افزارنرم افزار – شبكه) Web ServerDBMSServer OSWork Station OSLAN SpeedClientNETSQL ServerWindows 2000Windows XP2003100mbpsP4-2300Mh فاز معماري دادهفهرست اسامي موجوديت‌هاي اطلاعاتي و تعريف مقدماتي از آنهاتعريف موجوديت‌ها صفات و ارتباطات تعيين [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۸:۵۸:۲۲ +۰۰:۰۰۳۰ام بهمن, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

مدل سازی معماری سازمانی (قسمت سوم)

ابزار مدلسازي جامعيك ابزار مدلسازي جامع، رابط كاربرگرافيكي را فراهم م ياورد تا راهبردحرفه، فعاليت هاي حرفه، ساختارهاي ارتباطي داده واطلاعات، برنامه هاي كاربردي پشتيبان فعالي تها وفراين دهاي حرفه را مدلسازي كند واز زيرساخت ها پشتيباني واين اطلاعات را در پايگاهي ذخيره كند. ابزارهاي مدلسازي جامع بيش از ابزارهاي ترسيم نمودارمعمولي درصنعت مورد استفاده [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۷ ۱۷:۴۳:۱۸ +۰۰:۰۰۳۰ام بهمن, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

مدل سازی معماری سازمانی (قسمت دوم)

لزوم تدوين  برنامه كلان فناوري اطلاعاتفناوري اطلاعات از فناوري‌هاي قبلي پيچيده‌تر و منعطف‌تر بوده و مجموعه ويژگي‌هاي فناوري اطلاعات تبديل سريع آن به يك محصول نامتمايز را تضمين مي‌كندبرنامه‌ريزي راهبردي براي سازمان‌هاي كوچك و بزرگ و سازمان‌هاي انتفاعي و غير انتفاعي داراي تفاوت‌هايي است كه برخي از اين تفاوت‌ها در الگوهاي مورد استفاده در مراحل [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۸:۲۷:۴۰ +۰۰:۰۰۳۰ام بهمن, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه