مدل سازی معماری سازمانی (قسمت چهارم)

رابطه چارچوب زكمن و متدولو‍ژي EAPجان زكمن درباره EAP مي‌گويد:  متدولوژي EAP نه تنها رويه ها  را تعريف مي‌كند، بلكه اساس آن را شرح مي‌دهد و توصيه‌هاي عملي بسياري در مورد نحوه‌ به كارگيري متدولوژي دارد. بديهي است كه اسپيواك در اين حوزه انديشه زيادي صرف كرده تا تفكري پيچيده را چنين واضح و شفاف [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۸:۵۱:۴۴ +۰۰:۰۰۳۰ام بهمن, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

مدل سازی معماری سازمانی (قسمت سوم)

ابزار مدلسازي جامعيك ابزار مدلسازي جامع، رابط كاربرگرافيكي را فراهم م ياورد تا راهبردحرفه، فعاليت هاي حرفه، ساختارهاي ارتباطي داده واطلاعات، برنامه هاي كاربردي پشتيبان فعالي تها وفراين دهاي حرفه را مدلسازي كند واز زيرساخت ها پشتيباني واين اطلاعات را در پايگاهي ذخيره كند. ابزارهاي مدلسازي جامع بيش از ابزارهاي ترسيم نمودارمعمولي درصنعت مورد استفاده [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۷ ۱۷:۴۳:۱۸ +۰۰:۰۰۳۰ام بهمن, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه