سیستم استنتاج فازی (قسمت سوم)

معماری ANFIS – لایه 4این لایه، لایه نرمالیزه کردن و سومین لایه مخفی است.هر نرون در این لایه سیگنال هایی را از تمام نرون ها در لایه 3 دریافت نموده و محاسبه می کند که به آن Firing Strength نرمالایز شده می گویند. این مقدار مشخص کننده این است که تا چه حدی به ازای [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۱۶ ۱۱:۴۰:۳۴ +۰۰:۰۰۱۶ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

سیستم استنتاج فازی (قسمت دوم)

تلفیق شبکه های عصبی و سیستم های عصبی فازیمحققین شبکه های عصبی و مفاهیم منطق فازی را تلفیق نموده و از امکانات هر دو در یک قالب استفاده می کند. تحقیق بر روی این تلفیق را می توان به چهار گروه زیر تقسیم بندی نموده اند:اصلاح سیستمهای فازی با الگوریتم یادگیری شبکه های عصبی نظارت [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۱۵ ۱۸:۵۹:۰۱ +۰۰:۰۰۱۵ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

مدیریت دانش (قسمت پنجم)

کاربرد اصول مدیریت دانش در درجات متغیراغلب کارها در مکانی بین دو حالت جادویی و فناوری قرار گرفته و درون مرزهایی واقع می شوند که با مشخصه های کاملاً فناورانه و کاملاً جادویی محدود می شوند. برای مثال کارهایی که در نمک زدن به سیب‌زمینی سرخ کرده‌ی مک‌دونالد انجام می‌شود را می‌توان به عنوان نقطه [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۹ ۱۳:۳۳:۵۴ +۰۰:۰۰۹ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

مدیریت دانش (قسمت چهارم)

اجزاء و مولفه های سرمایه فکریانسانی:نگرش، شایستگی ها، آموزش، دانش، مهارت هامشتری:شرکت، نام شرکت، مشتریان، مجاری توزیع، توافقات تخفیف، توافقات حق امتیاز، وفاداریساختاری:حق امتیاز، فرهنگ شرکت، حقوق طراحی، روابط مالی، زیرساخت های فناوری اطلاعات، فرآیندهای مدیریت، علائم خدماتی، اسرار تجاری، علائم تجاریسرمایه انسانی متشکل از سه نوع دانش است:دانش تاکتیکی: دانشی است که در سطح [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۹ ۱۳:۲۸:۴۰ +۰۰:۰۰۹ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

مدیریت دانش (قسمت سوم)

داده ها: داده ها کمیت های عددی یا غیر عددی هستند که از مشاهده، تجربه یا محاسبه به دست می آیند.اطلاعات: اطلاعات از مجموعه ای از داده ها بوده و همراه با توضیحات، استنتاج ها و دیگر مواد متنی و نوشتاری در خصوص موضوع، واقعه یا فرآیندی خاص هستند.فراداده ها: فراداده ها شامل خلاصه هایی [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۹ ۱۳:۲۴:۱۸ +۰۰:۰۰۹ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

مدیریت دانش (قسمت دوم)

مدیریت دانش قسمت دومدر سطوح بالاتر سلسله مراتب کارکنان دانشی، مدارک دانشگاهی و گواهینامه ها از سازمان های مختلف، برچسب هایی را فراهم می‌سازد که مدیران و متخصصان از آن ها برای بیان کیفیت موقعیت های از قبل تعریف شده در ماتریس سازمانی خود استفاده کنند. این کارکنان دانشی، مقدار بیشتری از تصویر کلی کسب [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۹ ۱۳:۱۲:۵۶ +۰۰:۰۰۹ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

مدیریت دانش (قسمت اول)

مدیریت دانشاصول مدیریت دانش، مرور جامع مفاهیم حوزه‌ی مدیریت دانش یا دستیابی به یک راهبرد بهینه‌سازی کسب و کار است که اطلاعات ضروری برای یک شرکت را به طریقی شناسایی، انتخاب، سازماندهی، پالایش و جمع‌بندی می‌کند تا عملکرد کارکنان و رقابت پذیری شرکت را بهبود ببخشد.هدف کتاب این است که نشان دهد چه رویکردهایی از [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۹ ۱۳:۰۳:۰۶ +۰۰:۰۰۹ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با مدل CMMI (قسمت دوم)

سطح 5 یا بهینه: بهبود مستمر فرآیند از طریق بازخورد کمی از فرآیندها و بکارگیري نوآوري هاي تکنولوژیک انجام می گیردMaturity Level 2: ManagedRequirements ManagementProject PlanningProject Monitoring and ControlSupplier Agreement ManagementMeasurement and AnalysisProcess and Product Quality AssuranceConfiguration ManagementMaturity Level 3: DefinedRequirements DevelopmentTechnical SolutionProduct IntegrationVerificationValidationOrganizational Process FocusOrganizational Process DefinitionOrganizational TrainingIntegrated Project Management for IPPDRisk ManagementIntegrated TeamingIntegrated [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۹ ۱۲:۴۹:۴۷ +۰۰:۰۰۹ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با مدل CMMI (قسمت اول)

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با مدل CMMIمدیریت پروژهپروژه :   یک پروژه تلاشی موقتی است که برای اجرای یک هدف منحصر بفرد انجام می شود.مدیریت پروژه :   مدیریت پروژه، بکارگیری دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها در فعالیتهای پروژه به منظور رفع نیازهای آن می باشد.مدل بلوغ ظرفیت جامعCapacity Maturity Model Intgerationمدل بلوغ قابليت CMMI [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۹ ۱۲:۴۹:۵۲ +۰۰:۰۰۹ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه

سیستم های فازی و شبکه های عصبی (قسمت سوم)

معماری ANFIS – لایه 1نرون ها در این لایه تنها سیگنال های ورودی خارجی (Crisp) را به لایه بعدی هدایت می کنند.این لایه اولین لایه مخفی و لایه فازی کردن مدل انفیس است.نرون های فازی یک سیگنال ورودی را دریافت و در خصوص درجه وابستگی این سیگنال به مجموعه فازی نرون تصمیم می گیرند.معماری ANFIS – [...]

توسط |۱۳۹۶-۱۲-۹ ۱۱:۱۸:۳۴ +۰۰:۰۰۷ام اسفند, ۱۳۹۶|مقالات, وبلاگ|بدون دیدگاه